Regulamin

Regulamin
Niniejszy regulamin określa zasady zakupów i obsługi klienta w sklepie internetowym www.fototapeta.net.

Korzystanie z dostępnych na tej stronie internetowej funkcjonalności, jak i składanie za jej pośrednictwem zamówień jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i klauzule zawarte w niniejszym Regulaminie.

Strona internetowa dostępna pod adresem głównym www.fototapeta.net, prowadzona jest przez firmę "Agata Pieńkos".

Siedziba firmy znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), przy ul. Papuszy 2/7.Firma jest zarejestrowana pod numerem NIP: 599-238-52-52 REGON: 080176455.

1. Strona internetowa www.fototapeta.net prowadzi sprzedaż na podstawie zamówień składanych drogą elektroniczną.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.fototapeta.net są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie produkty zostały legalnie wprowadzone do obrotu i wyprodukowane na rynku polskim.

Oferowane produkty opierają się na przedstawionych zdjęciach wzorcach. Klient nie zakupuje oryginalnego obrazu, lecz kopię zgodną z przedstawionym wzorcem wykonaną według indywidualnego zamówienia Klienta.

3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.fototapeta.net są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta i potwierdzona w formie listu elektronicznego stanowiącego jednocześnie potwierdzenie złożenia zamówienia.

Do każdego zamówienia dołączamy księgowy dowód zakupu. 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są w następnym dniu roboczym.

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej GLS. Wysyłka na terenie Polski w opcji STANDARD - 20 zł.

Możliwa jest wysyłka zamówienia do krajów na terytorium UE. W tym przypadku prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów transportu oraz ew. innych kosztów.

5. Możliwe są tylko następujące formy płatności: - Przelewem. Po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia na konto firmowe.

6. Klient wysyłając formularz z zamówieniem akceptuje politykę prywatności.

7. "Lux Print Agata Pieńkos" zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Klienta dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

W przypadku braku odpowiedzi i kontaktu ze strony Klienta na zapytania ze strony FOTOTAPETA.NET po otrzymaniu zamówienia zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

Przedstawiona oferta w serwisie fototapeta.net nie posiada terminu ważności i może ulec zmianie.

8. Jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się z powodów niezależnych od "FOTOTAPETA.NET Agata Pieńkos" dłuższy niż planowano, kontaktujemy się z Klientem, aby poinformować o wynikłym opóznieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy przez firmę kurierską.

W przypadku przedpłat rozpoczynamy realizację zamówienia od momentu potwierdzenia zrealizowania płatności - zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym "Lux Print Agata Pieńkos".

Przesyłki przez firmą kurierską GLS są dostarczane zazwyczaj następnego dnia roboczego do godz. 17:00 po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Wyjątek stanowią przesyłki zagraniczne.

Opakowania produktów na czas transportu nie podlegają zwrotowi. Klient zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

9. "FOTOTAPETA.NET Agata Pieńkos" nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa produktu dostarczonego klientowi od produktu zaoferowanego.

Jako nieznaczne odstępstwo rozumie się niewielkie różnice w formacie ( do 2 mm na jednym boku ).

Technicznie nie można uniknąć drobnych odstępstw między produktami wyświetlanymi na ekranie komputera, a drukowanymi.

Wynika to ze specyfiki technologii komputerowej, jakości materiału, różnych formatów oraz powierzchni. "FOTOTAPETA.NET Agata Pieńkos" nie ponosi również odpowiedzialności ze względu na nieprawidłowe postępowanie klienta w zakresie montażu i użytkowania produktu.

10. O fakcie niezgodności towaru z umową należy poinformować FOTOTAPETA.NET - pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań.

Określając sposób realizacji zobowiązań Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Jeżeli "FOTOTAPETA.NET Agata Pieńkos" nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

"FOTOTAPETA.NET Agata Pieńkos" ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru.

Jeżeli w ciągu 14 dni gwarant nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznaje żądanie za uzasadnione.

W przypadku, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi "FOTOTAPETA.NET Agata Pieńkos".

Każdorazowo Klient zobowiązany jest ustalić z FOTOTAPETA.NET sposób i koszt dostawy.

11. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

- rozpoczęcia za zgodą konsumenta - świadczenia usług przez www.fototapeta.net, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

- towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

Jeżeli stwierdzą Państwo jakiekolwiek uszkodzenia lub braki prosimy o spisanie protokółu w obecności kuriera oraz poinformowanie nas o zaistniałym problemie.

Może okazać się to istotne przy ewentualnym procesie reklamacji.

Firma FOTOTAPETA.NET Agata Pieńkos bierze odpowiedzialność na siebie i wyjaśnia zaistniałą sytuację z firmą kurierską. Klient w ciągu 10 dni roboczych otrzymuje nowy produkt.

12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fototapeta.net oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

13. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie www.fototapeta.net, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

14. W kwestii praw autorskich zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" (DZ.U.z 2006 r. nr 90 poz. 631 z pón. zm).

15. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych obowiązujących na terenie Polski w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

16. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd zgodny z Kodeksem Postępowania Cywilnego.

17. "FOTOTAPETA.NET Agata Pieńkos" zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu za dwutygodniowym uprzedzeniem o jej wprowadzeniu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w serwisie www.fototapeta.net.